Utomhusarbete

Vi som utför allt från mindre reparationer till om- och tillbyggnationer av villor.

Fönsterbyten, fasadrenovering och invändig renovering är något vi ofta arbetar med. Vi vänder oss i första hand till privatpersoner. Med bred kompetens och över många års branscherfarenhet utför vi arbeten av hög kvalitet. Vi har alltid en nära dialog med våra kunder och är lyhörda för kundernas önskemål. Våra gedigna arbeten har genom åren gett oss många nöjda kunder som återkommande anlitat oss och rekommenderat oss vidare.
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Takarbeten
Vi är proffs på takarbeten och vi arbetar enligt Hus AMA:s riktlinjer, vilket garanterar ett väl utfört arbete med rätt material. Vår verksamhet riktar sig mest mot privatpersoner, villaägare, fritidshusägare och bostadsföreningar.
Fasadrenovering
Vi utför kompletta fasadrenoveringar.
-Nyläggning
-Omläggning
-Reparation
-Snickeri arbeten
-Putsning av tegelfasad
-Tilläggsisolering
-Renovering av cellplastfasad
-Renovering, putsning av sockel
-Demontering/Montering av fönster
Ombyggnad och Tillbyggnad
Vi bygger nya anläggningar och renovera befintliga. Vi arbetar inom och utanför byggnader. Vi har lang erfarenhet i branschen. Vi erbjuder professionell hjälp i att välja material.
Mark & Anläggning
Vår affärsidé är att sälja anläggnings- och markarbeten av hög kvalité såsom grundläggning av byggnader, rörschakter, enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och stenarbeten.

Glöm inte skattereduktion för hushållsnära tjänster!

Från den 1 juli 2009 gäller nya regler - nu får du 50% avdrag direkt på din faktura.
Takarbeten
Mark & Anläggning
Ombyggnad
Fasadrenovering
Copyright © G.A.L Bygg | Design by Graffstudio